Bostadsrättsförening

Elbilsladdare för bostadsrättsförening

Elbilsladdare för bostadsrättsförening

När det gäller att välja laddbox till en bostadsrättsförening (BRF) finns det flera viktiga aspekter att överväga. Här ger vi dig värdefulla tips och svar på vanliga frågor som hjälper dig i beslutsprocessen.

Finansiering av laddstolpar i BRF
Finansiering är en nyckelfråga för BRF:er. Ofta sker finansiering genom en kombination av BRF:s egna medel, medlemsavgifter och ibland statliga bidrag. Det är viktigt att undersöka vilka bidrag som finns tillgängliga för att minska den ekonomiska bördan. Vi kan också hjälpa er att hitta en passande finansieringslösning efter era behov kontakt oss

Är laddstolpar ett måste för BRF?
För närvarande finns det inget lagkrav på att BRF:er måste ha laddstolpar, men med det ökande antalet elbilar kan det vara en framtidsinriktad investering. Det bidrar inte bara till en mer hållbar miljö utan även till fastighetens värde.


Installationskostnader för laddstolpe
Kostnaden för att installera en laddstolpe varierar beroende på flera faktorer, inklusive typen av laddstolpe och installationsplatsens förutsättningar. En grundläggande installation kan börja på några tusen kronor, men kan öka beroende på komplexitet.  Men man kan räkan för installation av laddinfrastruktur och elbilsladdare kan variera mellan 4 000 till 10 000 kr. Den här punkten styrs mycket av hur er BRF ser ut, era förutsättningar och vart laddstolpen ska installeras.

Kostnaden för att ladda en elbil i BRF
Kostnaden för att ladda en elbil beror på elpriset och bilens batteristorlek. Det är viktigt att BRF:en överväger hur kostnaden ska fördelas bland medlemmarna. Men man kan räkna på ett medelpris i en BRF brukar börja runt ca 3 kr/kWh per laddning. 

Statligt bidrag 
För bostadsrättsföreningen finns ett bidrag tillgängligt för alla som vill installera laddstolpar. Genom regeringens miljösatsning kan man nu få ekonomiskt stöd för installation av laddstolpar via Naturvårdsverket. Bidraget täcker upp till 50% av material- och arbetskostnaderna för installation av laddstationer och har ett maxbelopp på 15 000 kronor per laddplats.

Det här stödet, som har kommit att kallas "Ladda Bilen", gäller för bostadsrättsföreningar, företag och organisationer. Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening kan du använda bidraget på flera olika sätt, till exempel för framdragning av elen till laddstationerna, elservis eller för att täcka kostnaden för själva laddstolpen.

Vem bestämmer avgiften i en BRF?
Avgiften för användning av laddstolpar bestäms vanligtvis av BRF:ens styrelse, i samråd med dess medlemmar. Det är viktigt att avgiften speglar både driftskostnader och underhåll.

Är det värt att installera laddbox?
Att installera en laddbox är ofta en värdefull investering. Det ökar fastighetens attraktivitet och är ett steg mot en grönare framtid.

Hur många kW behövs för att ladda en bil?
Effektbehovet för att ladda en bil varierar, men de flesta moderna laddboxar erbjuder tillräckligt med kraft för dagligt bruk. Till exempel erbjuder Charge Amps Aura 4G, Laddbox Zaptec Pro, och Charge Amps Dawn 22kW effektiva och pålitliga lösningar för BRF:er.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din BRF till effektivare laddinfrastruktur? Kontakta oss på via mejl eller ring oss. 

Läs nästa

Varför ska man installerar laddstationer i en bostadsrättsföreningar?
Vad ska man tänka på när man köper en Laddbox?

Kontakt oss

Har du några frågor eller funderingar?

Skicka oss ett meddelande så återkommer inom kort.