Bidrag

Skatteavdrag - Bidrag för laddboxar, solceller & energilagring

Våra laddboxar

Halva priset för laddbox och installation

Från och med 1 januari 2021 har det införts en ny modell för subventionering av grön teknik, vilken ersatte det tidigare Ladda hemma-stödet. Istället för att konsumenterna själva ansöker om stöd från Naturvårdsverket, har processen förenklats avsevärt.

Nu räcker det att köpa en laddbox med installation från samma leverantör för att dra nytta av bidraget. Det krävs ingen separat ansökan längre; istället är avdraget redan gjort vi köptillfället.

Enkelt att beställa

Denna förändring innebär i praktiken att kostnaden för laddboxen med installation kan halveras. Hos eviQ, till exempel, täcks 50% av kostnaderna upp till 50 000 kr genom skattereduktionen. Vi tar hand om all administration så att du kan fokusera på att få ut det bästa av din grönare energilösning.

Så fungerar det gröna skatteavdraget?

Har du funderat på att installera en laddbox till din bil eller att investera i solceller och energilagring för ditt hem? Sedan den 1 januari 2021 finns ett nytt skatteavdrag för grön teknik som kan hjälpa dig. Avdraget gäller följande:

  • 50% av kostnaden för laddbox, installation och material vid installation av utrustning för elbilsladdning.
  • 50% av kostnaden för arbete och material vid installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  • 20% av kostnaden för arbete och material vid installation av ett nätanslutet solcellssystem.

De nya reglerna gör att du som kund inte längre behöver ansöka om bidrag från Naturvårdsverket i efterhand.

När du köper en laddbox med installation från eviQ dras avdraget direkt på priset vid kassan.

Grön teknik

Bidrag för installation av laddbox hemma

För att kunna nyttja avdraget måste följande krav uppfyllas:

Samma leverantör för laddbox och installation: Laddbox och installation måste köpas från samma företag. Om du köper laddboxen från ett företag och anlitar ett annat för installationen, kan du bara få 30% avdrag på installationskostnaden genom ROT-avdraget.

Godkänd laddbox: Laddboxen måste vara kompatibel med Typ 2 eller CCS och förberedd för energimätning och debitering.

Alla våra laddboxar på eviQ är godkända för det nya skatteavdraget.

Läs mer om skattereduktionen genom att besöka Skatteverkets hemsida -
Skatteverket - Grön teknik

Vanliga frågor

Hittar du inte svar på dina frågor? Kontakta oss på info@eviq.se eller 08 - 502 786 48

Vill du chatta med oss? Tryck på pratbubblan i det högra hörnet!
Kontakta oss