eviQ - elbilsladdning

Installera laddbox hemma

Kontakta oss

Hur fungerar det?

Beställ din laddbox

Börja med att välja en laddbox som passar dina behov, och lägg den i varukorgen och avsluta din beställning. Om du behöver du hjälp kan du alltid kontakta oss på telefon: 08-502 78 648 eller via e-post: info@eviq.se

Informationsformulär

När du har lagt din beställning skickar vi ett enkelt och användarvänligt digitalt formulär. Detta formulär låter oss samla all nödvändig information inför installationen, vilket gör processen smidig och effektiv.

Bokning av installation

Vår elektriker kommer att kontakta dig för att boka en tid för installationen. Under samtalet har du möjlighet att ställa eventuella frågor och diskutera tekniska detaljer kring installationen.

Börja ladda

På utsatt dag anländer vår elektriker för att installera laddboxen. Om du har några frågor innan eller efter installationen kan du alltid vända dig till vår kundtjänst. Vi finns här för att hjälpa dig!

Standardinstallation

Priset för vår standardinstallation är 6990 kr före skatteavdraget för grön teknik. Denna kostnad täcker över 90% av alla våra installationer. Om din installation är mer komplicerad kan du se vår prislista för tilläggstjänster längre ner på denna sida.

I vår standardinstallation ingår följande

 • ✔️ Installation av laddbox: Montering på vägg eller befintlig stolpe.
 • ✔️ Elektrisk installation: Anslutning i elcentralen på 16A 3-fas inklusive komplettering med ny 3-polig säkring.
 • ✔️ Kabeldragning: Upp till 10 meter trefaskabel mellan elcentral/undercentral och laddboxen.
 • ✔️ Håltagning: En håltagning i vägg av mjukt material (såsom trä, gips, lättbetong, leca).
 • ✔️ Tester och driftsättning: Fullständig testning och driftsättning av laddboxen.
 • ✔️ Städning: Grovstädning av installationsplatsen.
 • ✔️ Jordfelsbrytare A: Inkluderas för laddboxar som behöver extern jordfelsbrytare.
 • ✔️ Administrering av grön teknik bidrag.

Uppgradera och framtidssäkra din laddbox

Standardinstallationen inkluderar 16A kablage och säkringar. Det är möjligt att uppgradera till grövre kablage och säkringar med tillägg.

Du har möjlighet att uppgradera din laddbox till 22 kW (32 A trefas). Denna uppgradering kräver en grövre kabel än den som ingår i vår standardinstallation och medför en extra kostnad.

Det är inte obligatoriskt att ha en 35 A huvudsäkring för att öka din effekt över 11 kW. Även med en huvudsäkring på 25 A kommer du att märka en förbättring med detta uppgraderingspaket.

Viktig information

Förutsättningar för standardinstallation

Vid standardinstallationen driftsätter vi laddboxen och kopplar den till ditt hemmas WiFi eller 3G/4G/GSM-nätverk. Det är ditt ansvar som kund att se till att signalstyrkan på ditt hemmas WiFi är tillräckligt stark för att konfigurera enheterna. 

Om signalstyrkan är för svag kan det hända att vi inte kan ansluta laddboxen till nätverket under installationen. Om så är fallet kan du enkelt förbättra signalstyrkan vid laddstationen efter installationen.

För en standardinstallation krävs även att det finns fyra lediga modulplatser i din elcentral. Om det saknas plats kan installatören installera en extra kapsling som en tilläggstjänst, vilket kommer att faktureras enligt prislistan nedan.

Om du planerar att installera en laddbox på en stolpe är det ditt ansvar som kund att se till att stolpen är nedgrävd och redo för installation innan installatören anländer. 

Om du vill installera en laddbox vid ett hus som inte är direkt anslutet till det hus där elcentralen finns, måste detta förberedas i förväg. Du är då ansvarig för att gräva ner slang (rekommenderat 30 cm under marken). Om dessa förberedelser inte har genomförts före vår ankomst till platsen kommer en utkörningsavgift att debiteras enligt prislistan nedan, och vi kommer att behöva återkomma när platsen är redo.

Om du har några frågor eller är osäker på vad som behöver förberedas, är vårt team av experter tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss via e-post på info@eviq.se eller ring oss på 08 - 502 786 48

Grön teknik skatteavdrag

När du köper en laddbox och installation hos oss, täcks 50% av kostnaderna upp till 50 000 kr. Vi hanterar skatteavdraget direkt på priset och tar hand om all administration, vilket gör att du kan njuta av en smidig och enkel process utan extra besvär.

Certifierad elektriker

Vårt nätverk av certifierade elektriker garanterar installation i hela Sverige. Vi erbjuder högkvalitativ service och tar hand om alla detaljer, vilket gör att du får en smidig och enkel process utan extra besvär.

Support & Rådgivning

Från beställning till installation tillhandahåller vi kontinuerligt stöd och skräddarsydd rådgivning. Vi guidar dig genom varje steg för att säkerställa en smidig upplevelse. Vår målsättning är att göra hela processen enkel och problemfri.

Checklista & allmän information för dig som beställt installation

 • ✔️ Efter du beställt installation får du ett formulär skickat till din mail som du behöver fylla i för att vi ska kunna handlägga din installation.
 • ✔️ Du behöver vara på plats vid själva installationstillfället för att elektrikerna ska kunna utföra arbetet. Ifall laddboxen ska monteras på en stolpe eller i en carport/garage/förråd dit ingen el är dragen behöver du gräva ner ett gult markrör. Markröret ska ha en diameter på 50 mm innehålla en dragtråd och grävas 35 centimeter under jord. Ett förslag på markrör hittar du här.
 • ✔️ Är detta inte utfört innan installatören kommer debiterar vi en kostnad på 3000 kr inkl. moms.
 • ✔️ Vill du att kabeln ska förläggas på ett specifikt sätt meddela alltid även elektrikern på plats så avgör vi huruvida det är möjligt eller inte.
 • ✔️ Om du avbokar installationen mindre än 24 timmar innan den schemalagda tiden debiterar vi en avbokningskostnad på 1500 kr inklusive moms. OBS: Avbokningar för installationer som är bokade på måndagar måste ske senast två arbetsdagar innan.
 • ✔️ Kontakta vår support ifall du har inte har fått dina produkter 5 dagar innan installationstillfället. Det kan vara så att dina produkter kommer i flera försändelser, säkerställ därför att du fått allt som behövs för att elektrikerna ska utföra installationen.
 • ✔️ Kontrollera produkterna vid leverans för eventuella skador. Säkerställ även att du fått allt som behövs för att elektrikerna ska kunna utföra installationen.

Prislista för Installationstillägg

Prislista
Tillägg Pris (innan avdrag) Ditt pris (efter avdrag) Beskrivning
Uppgraderad Installation 1900 kr 950 kr Uppgradering 22 kw (5g6 kabel)
Utbyggnad av elcentral Inomhus 3000 kr 1500 kr Kapsling Inomhus
Utbyggnad av elcentral Utomhus 3000 kr 1500 kr Kapsling Utomhus
16A 3-fas kabel / m (över 10m) 400 kr 200 kr Ersättning per meter extra utöver 10 m
32A 3-fas kabel / m (över 10m) 470 kr 235 kr Ersättning per meter extra utöver 10 m som ingår i standardinstallation
Kabelskydd 360 kr 180 kr Kabelskydd / m
Kommunikationskabel / m (över 10m) 500 kr 250 kr Ersättning per meter
CAT6 kabel / m (över 10m) 190 kr 95 kr (över 10m)
Håltagning (betong/tegel) / st 700 kr 350 kr En håltagning ingår i standardinstallation. Ersättning per extra håltagning
Extra håltagning i gips och trä 500 kr 250 kr En håltagning ingår i standardinstallation. Ersättning per extra håltagning
Installation vägguttag 2380 kr 1190 kr -
Höjning av huvudsäkring 20-35A 3000 kr - I samband med installation. Anmälan till lokalt elnätsbolag
Bomköning 3000 kr - -
Extra timmar 1898 kr 949 kr Påbörjad timme
Installation av lastbalansering 700 kr 1400 kr Plug in (Enegic p1, equalizer, tibber han-port)
Installation lastbalansering Klämmor 2400 kr 1400 kr (enegic, defa balancer, amp guard)
Installation lastbalansering 2400 kr 1400 kr (Trådburen)
Byte av laddbox 1850 kr - Nedmontering av befintlig box. Montering av ny laddbox på befintlig plats. Framkörning max 40 km ToR

Priserna för alla tillägg inkluderar moms och kommer att faktureras efter att installationen har genomförts, enligt den prislista som tidigare presenterats. För vissa av tilläggen har du också möjlighet att lägga till dem direkt i din beställning. I tabellerna ovan kan du enkelt se det belopp du kommer att betala före och efter skatteavdraget. Enligt Skatteverket beräknas "övriga kostnader", som inte omfattas av skatteavdraget, utgöra tre procent av det totala priset. Därefter får du 50% av detta belopp som skatteavdrag. *Ej berättigade för Grön Teknik bidrag.

Förstå effekten av din huvudsäkring via hemma laddning

I informationen nedan presenteras den potentiella effekten som din laddbox kan leverera, baserat på storleken på huvudsäkringen i ditt hus. Det är viktigt att förstå att dessa värden representerar den högsta möjliga effekten som kan uppnås, vilket inte nödvändigtvis är detsamma som en garanterad eller konstant effekt.

Prislista

Utan lastbalansering

Parameter 35 A 25 A 16 A
Husets huvudsäkring 35 A 25 A 16 A
Laddboxens säkring 32 A 20 A 10 A
Maxladdningseffekt 1-fas 7,4 kW 4,6 kW 2,3 kW
Maxladdningseffekt 3-fas 22 kW 14 kW 6,9 kW

Med lastbalansering

Parameter 35 A 25 A 20 A 16 A
Husets huvudsäkring 35 A 25 A 20 A 16 A
Laddboxens säkring 32 A 25 A 20 A 16 A
Maxladdningseffekt 1-fas 7,4 kW 5,7 kW 6 kW 3,7 kW
Maxladdningseffekt 3-fas 22 kW 17 kW 14 kW 11 kW

Installera laddbox

Vanliga frågor

Hittar du inte svar på dina frågor? Kontakta oss på info@eviq.se eller 08 - 502 786 48

Vill du chatta med oss? Tryck på pratbubblan i det högra hörnet!
Kontakta oss