Bostadsrättsförening

Elbilsladdning i bostadsrättsföreningar och samfälligheter: En detaljerad guide

Elbilsladdning i bostadsrättsföreningar och samfälligheter: En detaljerad guide

Elbilar blir allt vanligare och med det ökar behovet av laddmöjligheter i bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Att installera laddboxar kan verka komplicerat, men det finns många fördelar och det är inte så svårt som man kan tro. I den här artikeln besvarar vi vanliga frågor om elbilsladdning i bostadsrättsföreningar och samfälligheter och ger en detaljerad guide för att komma igång.

Fördelar med att installera laddboxar:

Ökad attraktivitet
Att erbjuda laddmöjligheter kan göra det mer attraktivt att bo i er förening, vilket kan leda till högre bostadspriser och enklare inflyttning.

Möter framtidens behov
Antalet elbilar ökar kraftigt och det är troligt att en majoritet av de boende kommer att vilja ha möjlighet att ladda sin elbil i framtiden.

Bidrar till en bättre miljö
Elbilar är mer miljövänliga än bensin- och dieselbilar. Att installera laddboxar kan bidra till att minska utsläppen av koldioxid och andra skadliga ämnen.

 

Steg för steg guide för installation av laddboxar

1. Bestäm behovet:

 • Hur många laddboxar behöver ni? Det beror på hur många elbilar som finns i föreningen idag och hur många ni tror kommer att finnas i framtiden.
 • Vilken typ av laddboxar passar bäst? Det finns olika typer av laddboxar med olika effekt och funktioner.
 • Var ska laddboxarna placeras? Det är bra att placera dem på en plats som är lättillgänglig för de boende.

2. Ta kontakt med ett bolag som levererar och installera laddlösningar 

 • eviQ installera och kan hjälpa er med allt från planering till installation av laddboxarna.
 • Alla våra installatörer har alla behörighet och erfarenhet av att installera laddboxar.
 • Du får en offert av oss som ger dig möjligheten att jämför vår offerter med flera leverantörer.

3. Ansök om bidrag

 • Det finns statliga bidrag att söka för installation av laddboxar.
 • Vi hjälper till att utföra ansökan i samband med dig så du får kolla på processen 
 • Läs mer om bidragen på: naturvårdsverket

4. Informera de boende

 • Det är bra att informera de boende om installationen av laddboxar och hur de kan använda dem.
 • Håll ett informationsmöte eller skicka ut information via e-post eller brev.

5. Betalning för laddning

 • De boende som laddar sina elbilar ansvarar för kostnaden för laddningen.
 • Det finns olika sätt att hantera betalningen för laddning, till exempel via en app eller via en laddbricka.

6. Elnät och effektbehov

Laddning av elbilar kan öka belastningen på elnätet.

 • Det är därför viktigt att se till att elnätet har tillräcklig kapacitet innan man installerar laddboxar.
 • En installatör kan hjälpa er att bedöma elnätets kapacitet och effektbehov.

Lagstiftning och regler

Det finns lagar och regler som gäller för installation av laddboxar. Ta kontakt med oss vi har koll på de gällande reglerna.

Tips och råd

Starta en projektgrupp - En projektgrupp kan vara till hjälp för att driva installationen av laddboxar.

Samarbeta med andra bostadsrättsföreningar - Att samarbeta med andra föreningar kan ge bättre priser och villkor.

Tänk på framtiden - Se till att installationen av laddboxar är skalbar och kan utökas i framtiden.

Vi hoppas att den här guiden har gett dig all information du behöver för att komma igång med elbilsladdning i din bostadsrättsförening eller


För mer information

Du är välkommen att kontakta oss för mer information.
Tel: 08 - 502 78 648
E-post: info(@)eviq.se 
Chatta med oss mellan 09:00 -16:00

Läs nästa

Förstå elpriser och laddningskostnader: En detaljerad guide för elbilsägare
Kostnadseffektivitet i elbilsladdare: Så minimerar du utgifterna

Kontakt oss

Har du några frågor eller funderingar?

Skicka oss ett meddelande så återkommer inom kort.