Elbilsägande

Hur man väljer rätt laddstation till företaget elbilar

Hur man väljer rätt laddstation till företaget elbilar

Hur man väljer rätt laddstation till företaget elbilar

En elbils laddstation är en enhet som används för att ladda en elbil. Den ansluts till en elektrisk källa för att överföra energi till bilens batteri. Laddstationer finns i olika typer, inklusive väggmonterade laddare och fristående enheter. Dessa kan vara anpassade för olika laddningskapaciteter och anslutningsmetoder beroende på företagets behov. Laddstationernas design och funktionalitet kan variera beroende på tillverkaren, men de är utformade för att effektivt och säkert ladda elbilar vid företaget.

 

 

Fördelar med att ha en laddstation på företaget

Att ha en laddstation på företaget kan medföra flera fördelar, både för företaget och dess anställda. En laddstation signalerar engagemang för hållbarhet och miljövänliga transportalternativ, vilket kan förstärka företagets varumärke och locka kunder och medarbetare som delar samma värderingar. Dessutom kan det bidra till att minska koldioxidutsläppen och främja användningen av elbilar, vilket kan ha en positiv inverkan på samhället i stort. För anställda kan tillgång till en laddstation göra det mer bekvämt att använda elbilar och minska eventuell oro för att bilen ska ha brist på batteri under arbetsdagen. Det kan resultera i ökad medarbetarnöjdhet och ge en konkurrensfördel när det gäller att attrahera och behålla talangfulla medarbetare. Slutligen kan företaget också dra nytta av skattemässiga fördelar och bidrag relaterade till implementering av laddstationer. Allt som allt kan en laddstation vara en investering som ger både ekonomisk och marknadsmässig nytta för företaget.

Olika typer av laddstationer för elbilar

Det finns olika typer av laddstationer för elbilar som företag kan välja mellan. Här är några alternativ att överväga:

 • Väggmonterade laddare: Dessa är idealiska för platser med begränsad utrymme, eftersom de kan monteras på en vägg för en mer kompakt laddningslösning.
 • Laddstolpar: Dessa laddstationer är fristående och kan placeras på parkeringsplatser eller andra områden där det behövs laddningsmöjligheter.
 • Snabbladdare: För företag med hög trafik eller där snabb uppladdning är viktig kan snabbladdare vara ett utmärkt alternativ för att minska laddningstiden för elbilar.
 • Intelligenta laddare: Dessa laddstationer har avancerade funktioner såsom fjärrövervakning och hantering av laddningsdata, vilket kan vara användbart för företag som behöver kontinuerlig övervakning.

Vilka faktorer att överväga vid val av laddstation
Vilka faktorer att överväga vid val av laddstation

När du väljer en laddstation för elbilar till ditt företag är det viktigt att överväga flera faktorer för att säkerställa att den uppfyller dina behov och krav. Här är några faktorer att tänka på:

 • Laddningseffektivitet: Vilken laddningseffektivitet behöver du för att möta dina anställdas behov och arbetsflöde?
 • Antal laddningsplatser: Hur många elbilar behöver kunna laddas samtidigt på företagets område?
 • Kostnadsöversikt: Vad är din budget för att installera laddstationen och hur mycket förväntas driftskostnaderna vara?
 • Märkesval och kvalitet: Vilka märken och modeller av laddstationer har ett starkt rykte och pålitlig kvalitet?
 • Tillgängliga funktioner: Finns det extra funktioner som du behöver, såsom betalningslösningar, fjärrövervakning eller anpassade inställningar?

Kostnader för installation och drift

En laddningsstation för elbilar kan innebära en initial investering, men kan också leda till långsiktiga besparingar på driftkostnader och underhåll. Här är några punkter att tänka på när det gäller kostnaderna för installation och drift av en laddstation för elbilar:

 • Initial investering: Kostnaden för själva laddstationen varierar beroende på modell, antal laddplatser och eventuell extra utrustning såsom kablar och tillbehör.
 • Installation: Installationen av en laddstation kan kräva elektriker, markarbeten och tillstånd från myndigheter, vilket kan påverka installationskostnaderna.
 • Driftkostnader: Driftkostnaderna för en laddstation innefattar elpriser, underhåll av utrustning och eventuella abonnemangsavgifter för laddnätverk.
 • Långsiktiga besparingar: Trots de initiala kostnaderna kan

Placering och tillgänglighet av laddstationen

Det är viktigt att placera laddstationen på en plats som är lättillgänglig för alla anställda som har elbilar. Se till att laddstationen är placerad på en plats där det inte finns hinder eller trångt utrymme för att underlätta laddningsprocessen. Placeringen av laddstationen bör vara strategiskt tänkt, så att den är lätt att nå och använda för alla medarbetare som har elbilar.

Hur man väljer rätt leverantör för laddstationen

Att välja rätt leverantör för din företagets laddstation är avgörande för att säkerställa pålitlig och effektiv laddning för dina elbilar. När du väljer en leverantör för laddstationen, bör du överväga följande punkter:

 1. Kompatibilitet: Se till att leverantören erbjuder laddstationer som är kompatibla med de elbilar som används på ditt företag.
 1. Kundsupport: Kontrollera om leverantören erbjuder tillräcklig kundsupport och underhållstjänster för laddstationerna.
 1. Installationstjänster: Fråga om leverantören erbjuder installationstjänster för laddstationerna och om det ingår i priset.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan du säkerställa att du väljer rätt leverantör för laddstationen som passar ditt företags behov.

Installation och underhåll av laddstationen

Installation och underhåll av laddstationen

Det är viktigt att överväga installationskostnaderna för laddstationen för elbilar. Installation av en laddstation kan kosta mellan 10 000 och 20 000 kronor, beroende på faktorer som din lokala elnätsanslutning och laddstationens modell. Dessutom kräver laddstationen regelbundet underhåll för att säkerställa dess effektiva drift. Det inkluderar inspektion av anslutningar och kablar samt rengöring av laddkontakterna för att undvika laddningsproblem. Att ha rätt laddstation och se till dess underhåll kan bidra till att hålla dina elbilar i drift och minska risken för driftstopp.

Skatterabatter och bidrag för laddstationer

Enligt Trafikverket kan företag få upp till 50% av kostnaden för en laddstation för elbilar täckt genom skatteavdrag. Därutöver finns det även möjlighet att ansöka om bidrag för laddstationer genom Klimatklivet. Skatteavdragen och bidragen kan vara betydande ekonomiska fördelar för företag som väljer att installera laddstationer för elbilar. Det är viktigt att noggrant undersöka och utnyttja dessa ekonomiska incitament vid val av laddstation för företaget.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på info@eviq.se. Vi finns här för att hjälpa till!

Läs nästa

Elbilar och hållbarhet: Hur påverkar laddningsstationer miljön?
Hur ofta bör du ladda din elbil?

Kontakt oss

Har du några frågor eller funderingar?

Skicka oss ett meddelande så återkommer inom kort.