Hållbarhet

Lastbalansering för elbilsladdning: En guide för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Lastbalansering för elbilsladdning: En guide för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Lastbalansering för elbilsladdning

Elbilar blir allt vanligare och behovet av en robust och effektiv laddningsinfrastruktur ökar. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar står inför en utmaning: hur kan man tillgodose behovet av elbilsladdning utan att överbelasta elnätet och riskera strömavbrott?

Lastbalansering framstår som en effektiv lösning på detta problem. Den här guiden syftar till att ge en detaljerad inblick i lastbalanseringsteknikens funktion i samband med elbilsladdning, besvara relevanta frågor och underlätta beslutsfattandet för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

 


Vad är lastbalansering?

I enklare termer kan lastbalansering beskrivas som en teknik för att fördela trafik, i detta fall elförbrukning, jämnt över flera enheter. I samband med elbilsladdning används lastbalansering för att fördela laddningsbelastningen mellan flera laddboxar.

Varför behövs lastbalansering vid elbilsladdning?

Elbilar kräver en betydande mängd energi under laddning. Om många elbilar kopplas in och laddas samtidigt kan det leda till en obalans i elnätet. Denna obalans kan resultera i:
 • Överbelastning: Elnätet kan inte hantera den totala strömförbrukningen, vilket kan leda till skador på kablar och transformatorer.
 • Strömavbrott: Överbelastning kan utlösa säkringar eller brytare, vilket resulterar i strömavbrott för fastigheten eller området.
 • Effekttariffer: Elnätsleverantörer kan ta ut extra avgifter för fastigheter med hög effekttopp, vilket ökar kostnaderna för elbilsladdning.

Hur fungerar lastbalansering?

En central komponent i lastbalanseringssystemet är en lastbalanserare. Den agerar som en intelligent trafikstyrning för elförbrukningen och utför följande funktioner:

 • Övervakning: Lastbalanseraren övervakar kontinuerligt elförbrukningen i fastigheten och analyserar tillgänglig effektkapacitet.
 • Styrning: Baserat på elförbrukningen och effektkapaciteten styr lastbalanseraren laddningen av elbilar. Den kan tillfälligt stoppa eller dämpa laddningen av vissa bilar för att undvika överbelastning.
 • Prioritering: Lastbalanseraren kan prioritera vissa elbilar baserat på behov eller inställningar. Exempelvis kan bilar som används för tjänsteverksamhet prioriteras för att säkerställa tillgänglighet.

Vilka typer av lastbalanserare finns tillgängliga?

Två huvudsakliga typer av lastbalanserare används för elbilsladdning:
 • Statisk lastbalansering: Denna typ fördelar laddningsbelastningen jämnt över alla laddboxar oavsett aktuell elförbrukning. Den är enklare och billigare men kan vara mindre effektiv i vissa situationer.
 • Dynamisk lastbalansering: Denna typ anpassar laddningsbelastningen i realtid baserat på aktuell elförbrukning och tillgänglig effektkapacitet. Den är mer effektiv och flexibel men kan vara dyrare.

Vilka är fördelarna med lastbalansering?

 • Förhindrar överbelastning och strömavbrott: Skyddar elnätet och fastigheten från skador och driftstörningar.
 • Sparar energi och pengar: Optimera elförbrukningen och undviker onödiga kostnader för effekttariffer.
 • Bidrar till en mer hållbar elbilsinfrastruktur: Främjar effektiv energianvändning och minskar belastningen på elnätet.
 • Möjliggör installation av fler laddboxar: Ökar laddningskapaciteten utan risk för överbelastning.
 • Förbättrar användarupplevelsen: Garanterar en stabil och tillförlitlig laddningsprocess för elbilsägare.

Vilka är nackdelarna med lastbalansering?

 • Investeringskostnad: Installation av en lastbalanserare kan vara en initial kostnad för fastighetsägare.
 • Komplexitet: Installation och konfiguration kan kräva specialistkompetens, beroende på systemets komplexitet.
 • Underhåll: Vissa lastbalanserare kan kräva regelbundet under


Lastbalansering utgör en effektiv lösning för att hantera den ökande efterfrågan på elbilsladdning och säkerställa en stabil och hållbar laddningsinfrastruktur. Genom att fördela laddningsbelastningen och optimera elförbrukningen kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar förhindra överbelastning, spara energi och kostnader, och möjliggöra installation av fler laddboxar.

Vi på eviQ har gedigen expertis inom lastbalansering och elbilsladdning. Vi erbjuder kostnadsfri konsultation och kan hjälpa er att välja rätt lösning för era behov. Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill veta mer om hur vi kan optimera er laddningsinfrastruktur.

Läs nästa

Hur fungerar laddstationer för elbilar?
Hur väljer man rätt laddkabel - Guide

Kontakt oss

Har du några frågor eller funderingar?

Skicka oss ett meddelande så återkommer inom kort.