Integritetspolicy

Integritetspolicy eviQ Sweden AB

Här finner du EviQ Sweden AB:s integritetspolicy, org.nr 559154-2534, som förklarar varför och hur vi använder information om dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. För att kontakta oss angående lagring och hantering av dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till info@eviq.se och ange "Integritetspolicy" i ämnesraden.

Information

Vi på EviQ Sweden AB lagrar följande information om våra kunder för att förbättra våra tjänster över tid:

EviQ Sweden AB kan också lagra information när du använder vår hemsida för analytiska syften. Denna data kan inkludera din dators IP-adress, typ av webbläsare, vilka sidor du besöker inom vår tjänst, tid och datum för dina sessioner samt hur lång tid du spenderar på vår tjänst.

Säkerhet

Personuppgifter lagras hos EviQ Sweden AB i Sverige. Det krävs inloggning med lösenord för att få tillgång till och behandla informationen i alla system. Dessutom har EviQ Sweden AB interna rutiner för att säkerställa din säkerhet.

Förändringar

EviQ Sweden AB håller kontinuerligt denna sida under uppsikt och förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy ändrades senast 2024-05-29.

Insyn

Du har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om dig. Det innebär att du har rätt att veta vilket syfte och vilken behandlingsgrund EviQ Sweden AB använder, vilka uppgifter om dig som behandlas, hur länge personuppgifterna lagras samt var uppgifterna har inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om du tror att EviQ Sweden AB har registrerat felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig, har du alltid rätt att begära rättelse av dessa personuppgifter. Du kan kräva att EviQ Sweden AB tar bort personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om du drar tillbaka ditt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för fortsatt behandling; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Du har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om du anser att EviQ Sweden AB inte behandlar dem korrekt.

Rätt till dataöverföring

Du har alltid rätt att begära ut de personuppgifter EviQ Sweden AB har lagrat om dig på ett strukturerat och maskinläsbart format. Rätten till överföring förutsätter dock att EviQ Sweden AB behandlar personuppgifterna med stöd av ditt samtycke. Överföringen gäller endast de personuppgifter du själv har lämnat.

Hur klagar du på behandlingen?

Datainspektionen har till uppgift att kontrollera att personuppgiftsregelverket efterföljs. Om du upplever att något strider mot regelverket, vänligen skicka en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.