Integritetspolicy

Integritetspolicy för Eviq Sweden AB

 • Organisation: Eviq Sweden AB, org.nr 559154-2534.
 • Syfte med Policyn: Denna policy beskriver hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Vi är engagerade i att skydda din integritet och följer gällande dataskyddslagar. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss på info@eviq.se med ämnesraden "Integritetspolicy".

Insamling av Information

Eviq Sweden AB samlar in och behandlar följande uppgifter för att kontinuerligt förbättra och anpassa våra tjänster:

 • Personlig Information: Inkluderar namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Transaktionsdata: Information relaterad till dina beställningar och inköp.
 • Webbplatsanvändning: Vi samlar in data som din IP-adress, webbläsartyp, besökta sidor på vår webbplats, tid och datum för ditt besök, samt sessionens längd för att analysera och förbättra användarupplevelsen.

Säkerhet och Lagring

 • Lagringsplats: Personuppgifter lagras säkert inom Sverige.
 • Säkerhetsåtgärder: Vi använder starka lösenord och strikta inloggningsrutiner för att skydda dina uppgifter. Eviq Sweden AB har även implementerat interna säkerhetsrutiner för att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå.

Policyändringar

 • Uppdateringar: Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna policy och kommer att hålla den aktuell på vår webbplats. Senast uppdaterad: 20231113

Rättigheter för den Registrerade

 • Insyn: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, inklusive syftet med behandlingen och dess lagliga grund.
 • Rättelse och Radering: Om du anser att vi har felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig, har du rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter.
 • Dataöverföring: Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format.

Klagomål

 • Kontakt: Om du har klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Datainspektionen.

Användning av Cookies

 • Typ av Cookies: Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.
 • Syfte: Cookies används för att möjliggöra vissa funktioner som varukorg och språkinställningar, samt för att analysera användarbeteende och erbjuda anpassat innehåll.
 • Samtycke: Ditt samtycke till cookies gäller för domänen www.eviq.se.v